Είμαστε στο τομέα των χωματουργικών εργασιών & τεχνικών έργων πάνω από 30 χρόνια 

Διαθέτουμε την απαιτούμενη εμπειρία και τεχνογνωσία, ώστε να μπορούμε να διαχειριζόμαστε κάθε είδους υπόθεση που αναλαμβάνουμε ή τυχόν προβλήματα που προκύπτουν. 

Σε συνεργασία με άρτια εκπαιδευμένα και καταρτισμένα συνεργεία, σας παρέχουμε υπηρεσίες με γνώμονα πάντα την άψογη ποιότητα κατασκευής.

Συνεργασίες με Δήμους, κατασκευαστές, εργολάβους οικοδομών, μεσιτικά γραφεία, τεχνικές εταιρείες αλλά και ιδιώτες.  


Προτείνουμε λύσεις σε κάθε πρόβλημα σας. Τηλέφωνα επικοινωνίας : 697 2423158 - 697 2923235