Υπηρεσίες

Αναλαμβάνουμε πάσης φύσεως χωματουργικών εργασιών.

Εκσκαφές
Εκβραχισμοί
Κατεδαφίσεις

Διαμορφώσεις
Διανοίξεις

Με έμπειρους και αξιόπιστους συνεργάτες, αναλαμβάνουμε.

Τοπογραφικές εφαρμογές
Επιβλέψεις
Τεχνικές συμβουλές
Κατασκευή

Διατίθενται προς πώληση οικόπεδα άρτια και οικοδομήσιμα, κατάλληλα για κατοικία ή επαγγελματική στέγη. 

> Δ. Πλατανιά (2)